A 18. század derekától már nem csupán pezsgő hitélet folyt a zirci kolostor falai között: 1735. október 29. napján részesülhetett a tiszteletreméltó konvent az első zirci sör élményében. Miután megízlelte, a konvent egyhangúlag hirdetett véleményt, miszerint a sör jónak bizonyult:

„Vidit et gustavit, quia bona esset” avagy „Megkóstolván látta hogy az jó”.

A sörfőzés hagyományát modern eszközökkel támasztották fel 2015-ben a Bakony szívében. A tradíció és az innováció kettőssége teszi őket egyedülállóvá a piacon. Autentikus környezetben, a kézi munkaerő, valamint a legmodernebb digitális technológia ötvözésével születik meg a valódi apátsági sör.  
PORTÉKÁIK