Az i.sz. 140 körül, Rómában született Donátot szülei a tiltott/megtűrt keresztény hitben nevelték. Donát 17 évesen, a birodalmi hadseregben Marcus Aurelius császár testőrségének tagja lett, a markomann háborúk idején pedig légióját Pannóniába vezényelték. 173 nyarán a csapdába kerülő, kifáradt és szomjazó légió megmentéséért Donát a keresztény Isten segítségét kérte. Fohászát követően heves vihar érkezett, esőt hozva a légió oldalán és komoly jégverést az ellenség soraiban. Az ellenség visszavonult és a római légió megmenekült, amit a császári propaganda Jupiter istenségnek, Donát viszont az imának tulajdonított. Donátot végül ellenszegülése miatt kivégezték, római sírhelye pedig az évszázadok alatt eltűnt és bő ezer évig érintetlen maradt.
Csak 1646-ban fedezték fel újra, kultuszát Csopak környékére pedig a Mária Terézia idején hazánkba érkező katolikus dél-német telepesek hozták vissza és egyházi támogatással hamar a helyi szőlők védőszentje lett. Mindez azért is különleges, mert Csopak első tőkéit Donáthoz hasonló légiós veteránok telepítették, még a második században…

PORTÉKÁIK